دانلود فایل ورد Word بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

دانلود فایل ورد Word بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

دانلود فایل ورد Word بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 341 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 118

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران نوع فایل word (قایبل ویرایش) تعداد صفحات 118 صفحه چکیده با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است

قیمت فایل فقط 15,400 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قایبل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده:
با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.
زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.
واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ


فهرست مطالب
چکیده …………………..  1
فصل اول: کلیات تحقیق     
 1-1 مقدمه …………………. ۲
۱-۲ بیان مسأله …………………………………..  3
۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق  ……………… 5
۱-۴ سؤالات تحقیق ……………….   6
      1-4-1 سؤالات اصلی  ………….  6
      1-4-2 سؤالات فرعی  …………… 6
۱-۵ فرضیات تحقیق  …………   6
۱-۶ اهداف تحقیق  …….   7
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱ بیع  ……     9
      2-1-1: مفهوم و تعریف بیع   ……..  9
      2-1-2: انواع بیع  ……………    15
۲-۲ شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن  …………..    22
      2-2-1 شرایط ثمن  ………    23
۲-۳: تجارت الکترونیک   …………   26
      2-3-1: تعریف   ……….         26
      2-3-2: انواع تجارت الکترونیک  ……..   29
      2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک  ……….. 31
۲-۴: قرارداد الکترونیک  ………..  32
      2-4-1:تعریف   ……………33
      2-4-3: ماهیت قراردادهای الكترونیك …….. ۳۴
۲-۵: امضای الکترونیکی  ……..  36
      2-5-1: تعریف   ………………..  36
      2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن  ……. 37
۲-۶: پول الکترونیکی و ماهیت آن     ……………  40
      2-6-1: تعریف ……………   40
      2-6-2: انواع پول ………..  41
      2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  …………. 42
۲-۷ شرایط اساسی صحت معاملات …………۴۴
      2-7-1در بیع الکترونیکی  ………….. 44
      2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی ………….. ۴۶
۲-۸: اعتبار داده پیام‌ها  در ایجاد ماهیت حقوقی  …………………49
      2-8-1: ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌های الكترونیك ………….. ۵۲
      2-8-2: تفكیك بین ایجاب و دعوت به معامله  …………. 54
      2-8-3: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها …………. ۵۵
      2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود  ………………..60
      2-8-5: عقود رضایی   …………. 60
      2-8-6: عقود تشریفاتی ….. ۶۱
      2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی …….. ۶۳
      2-8-8: فقدان قصد و رضا  …………….  63
      2-8-9: اهلیت طرفین  ………….. 64
۲-۹: موضوع معین مورد معامله  …………..65
۲-۱۰: مشروعیت جهت معامله ……………. ۷۱
۲-۱۱: زمان و مکان بیع الکترونیکی   …………….. 72
      2-11-1: زمان بیع الکترونیکی    ……….74
            2-11-1-1: زمان ارسال داده پیام‌ها    ……… 74
            2-11-1-2: زمان دریافت داده پیام‌ها   ………… 74
            2-11-1-3: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب ……۷۵
            2-11-1-4 عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب …..۷۵
      2-11-2: مکان بیع الکترونیکی   …………..77
            2-11-2-1: مكان ارسال و دریافت داده پیام‌ها  …….77
            2-11-2-2: مكان ارسال داده پیام‌ها ……….۷۸
            2-11-2-3: مكان دریافت داده پیام‌ها  ……….. 78
۲-۱۲:  نتایج تعیین زمان و مكان تشكیل قرارداد  …….. 79
      2-12-1: نتایج تعیین زمان تشكیل قرارداد  ………  79
      2-12-2: نتایج تعیین مكان تشكیل قرارداد  …….. 80
۲-۱۳: تعیین زمان و مكان تشكیل عقود غائبین  ………. 80
۲-۱۴: احکام خیارات در بیع الکترونیکی   ….. 82
      2-14-1: خیار مجلس   ……   83
      2-14-2: خیار حیوان   ……84
      2-14-3: خیار شرط    ………….84
      2-14-4: خیار تأخیر ثمن   ……………..  86
      2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف   ……… 86
      2-14-6: خیار غبن  ………….   88
      2-14-7: خیار عیب    ……….  89
      2-14-8: خیار تدلیس  ……..  89
      2-14-9: خیار تبعض صفقه  ……..  91
      2-14-10: خیارتخلف شرط   ……..  91
۲-۱۵: سوابق و پیشینه تحقیق   ………  93
  فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ روش‌شناسی تحقیق     ……… 97
      3-1-1 روش تحقیق    ………………  97
      3-1-2: تحقیق توصیفی- تحلیلی   ……… 98
      3-1-3 تحقیق کاربردی   ……..  99
۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات   ……..  99
۳-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………. 100
      3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری   ……………….. 100
۳-۴ روش ارائه یک قضیه توصیفی   ………….100
۳-۵ ساماندهی تحقیق   ……………  101
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ استنباطی   ……………… 102
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات   ………107
      5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی    ……. 107
      5-1-2: پیشنهادات  ……..108
منابع   ………….  111
چکیده انگلیسی ………..  118


قیمت فایل فقط 15,400 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود فایل ورد Word بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران , دانلود فایل ورد بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران , دانلود فایل Word بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران , بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران , دانلود فایل ورد Word بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی